LHKPN

LHKPN 2019

No

N a m a

Jabatan

Keterangan

1

Siti Fadiah, S.Ag., M.H.

Ketua

LHKPN 2019

Sudah Melaporkan LHKPN 2019 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

2

Hikmah, S.Ag, M.Sy.

Wakil Ketua

LHKPN 2019

Sudah Melaporkan LHKPN 2017 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

3

Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag

Hakim

 

LHKPN 2019

Sudah Melaporkan LHKPN 2019 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

4 Drs. Ah. Murtadha Panitera

LHKPN 2019

Sudah Melaporkan LHKPN 2019 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

5

Abdul Basit Fikri, S. H., S. Ag.

Sekretaris

LHKPN 2019

Sudah Melaporkan LHKPN 2019 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

6

Lies Rufaida, SH Panitera Muda Hukum

LHKPN 2019

Sudah Melaporkan LHKPN 2019 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

7

Hj. Mufidah, S.Ag Panitera Muda Gugatan

LHKPN 2019

Sudah Melaporkan LHKPN 2019 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

8

Abdul Falah, S.Ag Panitera Muda Permohonan

LHKPN 2019

Sudah Melaporkan LHKPN 2019 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

9

Dra. Hj. Halmiah Panitera Pengganti

LHKPN 2019

Sudah Melaporkan LHKPN 2019 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

10

Drs. Samsul Arifin

Panitera Pengganti

LHKPN 2019

Sudah Melaporkan LHKPN 2019 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

11 H. Masrani, SH Panitera Pengganti

LHKPN 2019

Sudah Melaporkan LHKPN 2019 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

12 Arsin, S.H. Panitera Pengganti

LHKPN 2019

Sudah Melaporkan LHKPN 2019 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

13 Winda Herliana, S.H. Panitera Pengganti

LHKPN 2019

Sudah Melaporkan LHKPN 2019 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id

14

Rakhmad Nur Efransyah Jurusita

LHKPN 2019

Sudah Melaporkan LHKPN 2019 melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id